Blog
Browsing Category

Giải trí

Bóng ma bên anh

Bóng ma bên anh --Nhím Bù Xù-- Ma cà rồng, một loài sống bằng cách hút máu của các động vật và con người, chúng có…