Category: Truyện ngắn

Bóng ma bên anh

Bóng ma bên anh

Bóng ma bên anh –Nhím Bù Xù– Ma cà rồng, một loài sống bằng cách hút máu của các động vật và con người, chúng có thể giết một lúc 10 người trong một phút chớp nhoáng. Nhìn vào, ai cũng cảm thấy chúng là một loài qoái vật máu lạnh, ghê tởm. Nhưng sẽ…

By LongKenj 29/05/2015 0