Blog
Browsing Category

Khám phá

Nghe nhạc buồn giúp con người cảm thấy vui hơn?

Các nhà nghiên cứu vừa công bố một sự thật khá thú vị là nghe nhạc buồn sẽ khiến con người cảm thấy khá hơn. Khi chúng ta cảm thấy thất vọng, nhiều người trong số chúng ta sẽ nghe nhạc buồn, phù hợp với tâm trạng. Nhưng trái với niềm tin rằng nhạc buồn làm cho chúng ta cảm thấy buồn hoặc buồn hơn…
Read More...