Category: Windows Phone

Contact Hub – tạo nhóm những người thường liên lạc, gửi SMS soạn sẵn, chia sẻ địa điểm

Contact Hub – tạo nhóm những người thường liên lạc, gửi SMS soạn sẵn, chia sẻ địa điểm

Contact Hub cho phép tạo ra những nhóm bao gồm nhiều người thường xuyên liên lạc, trong mỗi nhóm như thế lại có thể thiết lập thêm những hành động như gửi SMS, gửi email hàng loạt, thực hiện cuộc gọi Skype với nhóm nhiều người. Nhờ những tính năng này mà bạn có thể…

By LongKenj 02/04/2015 0