Chia sẻ font Việt hóa số lượng lớn

Chia sẻ font Việt hóa số lượng lớn

24/02/2014 1 By LongKenj

Một số lượng font việt hóa bởi UhThiLaHuVo.

[​IMG]
Font theo chuẩn Tiếng Việt mã Unicode. Font chia sẻ miễn phí mong các bạn không dùng vào mục đích thương mại. Font được đặt tên bắt đầu bằng 3 chữ HLT. Ngại làm demo font nên up cái list lên đây, các bạn xem qua chút thông tin nhé. List font chứa trong 1 tệp nhé

DOWNLOAD

Pass : uhthilahuvo
P/s: Fix lại 2 font có chút lỗi nhỏ về dấu là font Aparo và Admiration Pains 
Các bạn down về xóa 2 font cũ và bổ sung vào nhé: Link down: http://ge.tt/5SSCszA1

Theo VietDesigner