Font chữ cool nhất năm 2008

Font chữ cool nhất năm 2008

26/03/2012 0 By LongKenj

Hôm nay, mình vô tình bắt gặp được ở một trang nước ngoài một bộ font chữ cực đỉnh (theo ý kiến riêng của mình). Hình như bộ font này được mệnh danh là bộ font đẹp nhất năm 2008 do một trang web nước ngoài bầu chọn. Ái chà, những năm 2008, bây giờ  đã 2011 mất rồi còn gì 

Hehe, nhưng không sao, mình biết chắc vẫn còn rất nhiều người chưa biết đến bộ font này, hoặc chỉ sở hữu 1 phần thôi chưa sở hữu hết. Nên hôm nay mình sẽ chia sẽ cả bộ kèm ảnh demo cho các bạn tha hồ lựa chọn, thấy thích cái nào thì cứ nhấp vào và nó sẽ dẫn đến trang chính để download về dùng, có đủ loại để lựa chọn.
Okay, bắt đầu lựa chọn thôi nào! Nên nhớ, thích cái nào thì nhấp vào hình demo luôn nha
English sub: If you prefer to do any font, click on the demo to download

t06 40 Font Chữ Chuyên Nghiệp
t05 40 Font Chữ Chuyên Nghiệp

 dupont 40 Font Chữ Chuyên Nghiệp
moderna 40 Font Chữ Chuyên Nghiệp
pigiarniq 40 Font Chữ Chuyên Nghiệp

pigi2 40 Font Chữ Chuyên Nghiệp

deliciousmain 40 Font Chữ Chuyên Nghiệp t04 40 Font Chữ Chuyên Nghiệp t03 40 Font Chữ Chuyên Nghiệp
anniversary 40 Font Chữ Chuyên Nghiệp anivers 40 Font Chữ Chuyên Nghiệp
tallys 40 Font Chữ Chuyên Nghiệp ta1 40 Font Chữ Chuyên Nghiệp
midostf 40 Font Chữ Chuyên Nghiệp
fontin sans 1 40 Font Chữ Chuyên Nghiệp fontin sans 0 40 Font Chữ Chuyên Nghiệp
cosmetica 40 Font Chữ Chuyên Nghiệp
fresh fonts 02 40 Font Chữ Chuyên Nghiệp
nadiaserif 40 Font Chữ Chuyên Nghiệp
yanone 40 Font Chữ Chuyên Nghiệp kaffee 40 Font Chữ Chuyên Nghiệp
JustOFashion 40 Font Chữ Chuyên Nghiệp
t07 40 Font Chữ Chuyên Nghiệp
t08 40 Font Chữ Chuyên Nghiệp
dayroman 40 Font Chữ Chuyên Nghiệp day 40 Font Chữ Chuyên Nghiệp
libserif 40 Font Chữ Chuyên Nghiệp

 

romeral 40 Font Chữ Chuyên Nghiệp romeral small 40 Font Chữ Chuyên Nghiệp
libsans 40 Font Chữ Chuyên Nghiệp
scriptina 40 Font Chữ Chuyên Nghiệp
fresh fonts 00 40 Font Chữ Chuyên Nghiệp
freefont 004 40 Font Chữ Chuyên Nghiệp
qlassik specimen 40 Font Chữ Chuyên Nghiệp
fresh fonts 07 40 Font Chữ Chuyên Nghiệpfresh fonts 08 40 Font Chữ Chuyên Nghiệpfresh fonts 09 40 Font Chữ Chuyên Nghiệp
engellight 40 Font Chữ Chuyên Nghiệp
 free high quality fonts 01 40 Font Chữ Chuyên Nghiệp
kontrapunkt 40 Font Chữ Chuyên Nghiệp
t00 40 Font Chữ Chuyên Nghiệp t01 40 Font Chữ Chuyên Nghiệp
colaborate 40 Font Chữ Chuyên Nghiệp fertigo1b 40 Font Chữ Chuyên Nghiệp fertigo 40 Font Chữ Chuyên Nghiệp
 free high quality fonts 04 40 Font Chữ Chuyên Nghiệp
audimat 40 Font Chữ Chuyên Nghiệp
fresh fonts 03 40 Font Chữ Chuyên Nghiệp
free high quality fonts 05 40 Font Chữ Chuyên Nghiệp
 lacuna 40 Font Chữ Chuyên Nghiệp lacuna reg 40 Font Chữ Chuyên Nghiệp
 com4tfineregular 40 Font Chữ Chuyên Nghiệp
pixelfonts1 40 Font Chữ Chuyên Nghiệp
fresh fonts 06 40 Font Chữ Chuyên Nghiệp
Source:  Smashing Magazine

Việt Designer