[PSD] Mẫu mockup giấy A4

001-gravity-A4-paper-presentation-mockup-brand-psd
002-gravity-A4-paper-presentation-mockup-brand-psd
003-gravity-A4-paper-presentation-mockup-brand-psd
004-gravity-A4-paper-presentation-mockup-brand-psd

Thể hiện mẫu thiết kế của bạn lên mẫu mockup giấy A4 này. Đơn giản bạn chỉ cần thay thế hình ảnh smart layer trong Photoshop.

Theo Pixeden