Mockup – Cốc nhựa plastic

Mockup – Cốc nhựa plastic

18/06/2015 0 By LongKenj

Bản mockup Cốc nhựa plastic từ tác giả Wassim Awadallah. Một designer tài năng đến từ Beirut, Lebanon.

Với mẫu mockup này, các bạn có thể sẽ tạo ra được hình ảnh sau:

  • File của chương trình Adobe Photoshop (*.psd file)
  • Dễ dàng chỉnh sửa trong chương trình Adobe Photoshop.
  • Sử dụng hình ảnh cá nhân hóa cho sản phẩm của bạn.

DOWNLOAD

Deljumbo