Blog
Browsing Tag

google

Bài viết này xin chia sẻ với các bạn các thủ thuật để có thể chủ động kiểm soát các nội dung thông tin mà bạn chia sẻ khi sử dụng Google+. Hầu như tất cả các hành động của người dùng như chia sẻ ảnh,bản đồ, thậm chí là bình luận trên YouTube đều được chuyển về Google+ mà đôi khi người dùng không thể…
Read More...