Tag: lập trình

Sửa lỗi cho .NET Framework

Sửa lỗi cho .NET Framework

 Microsoft .NET Framework được phát triển để trở thành nền tảng cho các nhà lập trình dễ dàng và nhanh chóng tạo ra các ứng dụng với các chức năng hỗ trợ. Khi bạn cài đặt hệ điều hành Windows 7 Service Pack 1 sẽ có phiên bản .NET Framework 3.5 đi kèm.    …

By LongKenj 27/06/2012 0