Blog
Browsing Tag

photoshop

Trong hướng dẫn nhanh này, chúng ta sẽ biết được cách tạo ra hình ảnh đường dây cột giày như thật bằng cách sử dụng Photoshop. Hãy bắt đầu! Dữ liệu Những dữ liệu bên dưới được sử dụng trong hướng dẫn: Cloth Pattern Texture 5559 Scratch Textures Grunge Textures Bước 1 Tạo một file mới trong Photoshop…
Read More...