Tag: photoshop

[Photoshop] Mở và làm ảnh động với các phiên bản từ Photoshop CS3 trở lên

[Photoshop] Mở và làm ảnh động với các phiên bản từ Photoshop CS3 trở lên

Như các bạn đã biết, từ phiên bản CS3 (10.0) trở lên Photoshop và ImageReady đã được tích hợp lại làm một vì thế việc thực hiện thao tác tạo Animation cho ảnh đều được thực hiện tại giao diện của Photoshop. Trước đây khi muốn mở file ảnh động để edit trên Photoshop ta dễ dàng…

By LongKenj 18/04/2012 0