Blog
Browsing Tag

thủ thuật facebook

Chèn ảnh sticker khi upload ảnh trên Facebook

Facebook vừa cập nhật tính năng khá thú vị đó là cho phép bạn chèn nhựng ảnh sticker có sẵn của Facebook vào ảnh lúc bạn upload chúng lên Facebook. Trước đây, sticker chủ yếu dùng cho việc biểu thị các trạng thái biểu cảm của người dùng khi nhắn tin hay mới đây là phần bình luận. Nhưng hiện tại,…
Read More...