Blog
Browsing Tag

windows 7

Bên cạnh màn hình khởi động Metro mới, bạn sẽ nhận thấy một số tính năng mạng được tăng cường hay gỡ bỏ trong Windows 8. Bài viết sẽ chỉ ra một số thay đổi về giao diện và thao tác mạng so với nhưng phiên bản Windows trước đây. Mặc dù những chỉ dẫn này dựa trên Windows 8 Consumer Preview…
Read More...