15 câu lệnh Run người dùng windows cần biết

15 câu lệnh Run người dùng windows cần biết

26/06/2018 0 By LongKenj

Chúng ta thường dùng tổ hợp phím “Cửa sổ”+R để gọi nhanh cửa sổ RUN , gõ các câu lệnh khởi động nhanh các tiện ích trong windows . Hệ điều hành Windows có rất nhiều câu lệnh để gõ nhanh các ứng dụng tiện ích tuy nhiên theo trang technotification thì những người dùng Windows cần biết 15 câu lệnh RUN quan trọng sau.

1. %temp%

Câu lệnh giúp bạn truy cập nhanh vào thư mục Temp , hãy dọn dẹp nó bạn sẽ giải phóng được kha khá dung lượng cho ổ đĩa hệ thống.

2. cmd

Câu lệnh gọi nhanh MS DOS

3. msconfig

Lệnh gọi nhanh Windows System Configuration giúp bạn chỉnh sửa nhiều thứ của hệ thống như , Boot, startup, services …

4. sysdm.cpl

Lệnh mở nhanh System Properties giúp bạn điều chỉnh Hardware, Tên máy tính, System Protection, Hiệu suất máy tính, startup and Recovery.v.v.

5. powershell

Powershell là gì ? Lệnh gọi cửa sổ lệnh Powershell, cửa sổ lệnh này thực sự rất ít người windows bình thường dùng biết . PowerShell là một công cụ giống như Command Prompt nhưng nó cung cấp nhiều quyền lực và kiểm soát các hệ điều hành Windows. Đây là một công cụ rất mạnh mẽ được tích hợp trong Windows là một trình tiện ích và ngôn ngữ scripting mạnh, Nó mang lại nhiều lợi ích cho sức mạnh người dùng và các chuyên gia IT
VD: bạn có thể điều khiển máy chủ từ xa với PS

6. perfmon.msc

Lệnh gọi nhanh cửa sổ Performance Monitor là một trong những công cụ hữu ích giúp bạn chuẩn đoán hệ thống, kiểm tra RAM, .. đưa ra các gợi ý để khắc phục

7. regedit

Regedit là câu lệnh gọi cửa sổ Registry , đây là một cơ sở dữ liệu dùng để lưu trữ các thông số kỹ thuật của Windows và lưu lại những thông tin về sự thay đổi, lựa chọn cũng như những thiết lập từ người sử dụng Windows.

8. \

Dấu gạch \ cách nhanh nhất đề về ổ C

9. . (dấu chấm)

Một dấu chấm . cũng rất ít người biết, nó là cách nhanh nhất để vào thư mục người dùng hiện tại gồm các thư mục cục bộ như: Downloads, Documents, Desktop, Pictures…

10. .. ( Hai dấu chấm)

Cách nhanh nhất để vào xem Users folder

11. Control

Mở nhanh của sổ controlpanel

12. hdwwiz.cpl

Mở nhanh Device Manager , bản có thể quản lý tất cả các thiết bị trong máy tính

13. Notepad

Mở nhanh notepad.

14. osk

Mở nhanhOn-Screen Keyboard.

15. taskmgr

Mở nhanh Task Manager, giúp bạn quản lý các chương trình đang khởi chạy, cái nào đang tốn tài nguyên CPU, RAM . Bạn cũng có thể gõ tổ hợp phím Ctrl + Shift + Esc để gọi nhanh tác vụ này.

Tham khảo Technotification