[Chrome] Xóa các đánh dấu trùng lặp, liên kết hỏng với Bookmark Sentry

[Chrome] Xóa các đánh dấu trùng lặp, liên kết hỏng với Bookmark Sentry

31/03/2012 0 By LongKenj

Bạn dùng trình duyệt Google Chrome và đánh dấu rất nhiều các trang web hay. Sau một thời gian dài, lượng đánh dấu trang web đó sẽ nhiều lên, và có thể bạn sẽ khó kiểm soát được đánh dấu trang web nào trùng lặp, hay các đánh dấu đó liên kết lỗi.

Bokkmark Sentry sẽ giúp bạn thực hiện quét và kiểm tra các đánh dấu của bạn, lọc ra các đánh dấu trùng lặp, các đánh dấu có liên kết lỗi.

Bookmark Sentry  Options

Sau khi quá trình quét xong, bạn có thể thấy kết quả các đánh dấu trùng lặp, hỏng. Bạn có thể xóa chúng với nút nhấn Delete All.

report

 

Add-on dễ sử dụng và linh hoạt. Các bạn có thể tải về tại đây.