Dễ dàng bình luận và chat thoại trên Facebook

Dễ dàng bình luận và chat thoại trên Facebook

19/02/2014 0 By LongKenj

Bằng một extension của trình duyệt Google Chrome, người dùng Facebook có thể gửi bình luận hoặc chat thoại với nhau một cách dễ dàng.

Dùng trình duyệt Chrome truy cập vào liên kết này, sau đó cài đặt extension Talk and Comment vào. Sau khi cài đặt xong, trình duyệt sẽ hỏi bạn có cho phép chức năng này hoạt động hay không, bạn chọn Alow.

Talk and Comment_Allow

Nhấn F5 tại Facebook để làm mới sau đó bạn sẽ thấy biểu tượng Micro đã xuất hiện tại ô bình luận và trong phần chat.

LongKenj.Com-2014-195
LongKenj.Com-2014-196

Để gửi bình luận hoặc chat thoại bạn chỉ việc nhấn và giữ biểu tượng Micro rồi bắt đầu nói. Sau đó nhấn enter.

LongKenj.Com-2014-198 LongKenj.Com-2014-197

Clip hướng dẫn

Với chức năng này bạn có thể thoải mái gửi cho bất cứ người dùng facebook nào nếu người đó chưa cài đặt extension Talk and Comment.

Chúc các bạn vui.