Thêm menu “Open File Location” vào Windows XP

Thêm menu “Open File Location” vào Windows XP

08/07/2015 0 By LongKenj

Menu “Open File Location” trong Windows 7 giúp bạn nhanh chóng mở ra địa chỉ lưu file của shortcut trên màn hình desktop. Giờ đây bạn có thể mang chức năng tuyệt vời này sang Windows XP.

Bằng việc download file sau đây, bạn chỉ việc mở nó chạy và ra màn hình desktop để trải nghiệm mà thôi.