Tự động điền Captcha trong Google Chrome, Firefox

Tự động điền Captcha trong Google Chrome, Firefox

02/05/2012 0 By LongKenj

Điền Captcha là công đoạn khiến bạn khó chịu và mất thời gian nhất khi đăng ký tài khoản webmail, diễn đàn, mạng xã hội… Extension Rumola sẽ giải quyết vấn đề này giùm bạn.

Rumola có chức năng của cực kỳ đơn giản nhưng hữu ích: Tự động điền Captcha (chuỗi ký tự trên hình minh họa) mỗi khi bạn khai báo thông tin đăng ký tài khoản của website nào đó.

Đáng tiếc là với mỗi tài khoản miễn phí, Rumola chỉ hỗ trợ tự động điền Captcha tối đa 10 lần.

Muốn gia tăng số lần tự động điền Captcha của Rumola, bạn phải bỏ ra chút tiền: 0.99 USD cho 50 lần, hoặc1.95 USD cho 150 lần. Giá trị sử dụng là 6 tháng kể từ ngày bạn thanh toán qua PayPal hoặc Google Checkout.

Đầu tiên, bạn cài đặt Rumola cho Firefox từ địa chỉ http://skipinput.com/files/mozilla.htm (nhấp liên kết CLICK HERE), cho Google Chrome tại https://chrome.google.com/webstore/detail/bjjgbdlbgjeoankjijbmheneoekbghcg, hoặc cho Safari tại http://safariaddons.com/en-US/safari/addon/134.

Tiếp theo, bạn vào trang nhà của Rumola tại http://skipinput.com, nhập địa chỉ email của mình vào hộp E-mailphía dưới và bấm nút Register để đăng ký tài khoản miễn phí.

 

 

Kế đến, bạn đăng nhập địa chỉ email khai báo ở trên, mở lá thư có tiêu đề Registration with RUMOLA vừa gửi đến, nhấp vào liên kết trong thư để kích hoạt tài khoản miễn phí của Rumola. Lúc này, bạn sẽ được chuyển đến trang tài khoản cá nhân mình và có 10 lần tự động điền Captcha của Rumola với thời hạn sử dụng trong một tuần tới.

 

 

 

Lưu ý: Trong thư trên còn lưu mật khẩu tài khoản miễn phí của bạn.

 

Từ giờ, bạn chỉ cần mở trang đăng ký tài khoản webmail, diễn đàn, mạng xã hội… nào đó và khai báo các thông tin cá nhân cần thiết, còn việc điền Captcha thì Rumola sẽ làm thay bạn giống trong video dưới đây.

Dấu hiệu nhận biết sự hiện diện của Rumola trong trình duyệt là thông điệp CAPTCHA(s) found this page…xuất hiện phía trên trang web.

Theo TechGoVn