Blog
Trên bản cập nhật Windows 10 Fall Creator Update, Microsoft đã bổ sung thêm một tính năng mới mang tên OneDrive On- Demand giúp người dùng tiết kiệm tối đa bộ nhớ cho thiết bị. Tính năng này sẽ không tự động tải về tất cả các tệp tin và thư mục từ tài khoản OneDrive, mà thay vào đó nó chỉ tải về một…
Read More...