Unikey Phát Hành Bản 4.6 Rc2: Kiểu Gõ “Telex Giản Lược”, Không Còn “W” Thành “Ư”

Một trong những điều có thể gây “phiền” cho người dùng UniKey là với kiểu gõ Telex mặc định, một số phím được sử dụng để tạo…

ffmpeg – Tổng hợp

Bạn tải ffmpeg ở đây, giải nén ra, mở CMD, di chuyển tới folder “bin” trong mớ folder vừa giải nén. Vài lệnh cơ bản: TS to MP4:…

Windows Environment Commands & Run Commands

Run commands Calc – Calculator Cfgwiz32 – ISDN Configuration Wizard Charmap – Character Map Chkdisk – Repair damaged files Cleanmgr – Cleans up hard drives Clipbrd –…

Naver Tool – Công cụ tải ảnh nhanh trên trang Naver

Công cụ hỗ trợ tải nhanh ảnh trong bài viết trên trang Naver.