Qua Khung Cửa Sổ

Một ngày cuối tuần đẹp trời, thong dong trên chiếc xe đạp cùng ai đó. Gió thổi cho tôi nghe bài hát về chúng ta.